Certyfikat FCE jest jednym z oficjalnych egzaminów z języka angielskiego. Jest to również pierwszy certyfikat w programie certyfikatów Cambridge English. Poświadcza, że posiadacz certyfikatu osiągnął biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim na poziomie B2. Ten egzamin certyfikatowy z języka angielskiego przeznaczony jest dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie języka angielskiego ze względów zawodowych. Certyfikat FCE jest uznawany przez pracodawców i organizacje międzynarodowe.

Certyfikat FCE - co Ci może dać?

Certyfikat FCE to pierwsza angielska certyfiakcja, która pokaże Twój poziom znajomości języka angielskiego. Będzie on przydatny przy ubieganiu się o studia wyższe, lub pracę, która wymaga znajomości języka angielskiego. Certyfikat pokazuje również, że posiadasz pewien poziom znajomości języka angielskiego, co może umożliwić Ci zwolnienie z testu biegłości językowej w niektórych instytucjach szkolnictwa wyższego. Jest to również przydatne, jeśli planujesz studiować za granicą lub jeśli musisz prowadzić prezentacje w języku angielskim.

certyfikat FCE

Certyfikat FCE - jak zdać?

Przygotuj się - zdanie egzaminu na certyfikat to nie lada wyzwanie. Będziesz musiał uczyć się intensywniej, ponieważ poziom trudności egzaminu jest wyższy niż poziom trudności codziennej pracy w szkole.

Musisz być przygotowany do wszystkich rodzajów umiejętności językowych - czytania, pisania, słuchania i mówienia. W trakcie całego egzaminu będziecie musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami językowymi.

Musisz dobrze znać format egzaminu. Będzie on składał się z dwóch prac pisemnych i dwóch prac ustnych. Będziesz musiał zdać wszystkie te prace. Egzamin obejmuje zadania związane z czytaniem, pisaniem i słuchaniem. Trzeba będzie również zdać egzamin pisemny i dwa egzaminy ustne. Egzaminy ustne będą odbywały się z nauczycielem w określonym czasie.

Certyfikat FCE - czy warto?

Przystąpienie do egzaminu na certyfikat FCE to dobry pomysł, jeśli chcesz:

  • dostać się na studia wyższe;
  • zdobyć lepszą pracę;
  • być rozpoznawanym jako osoba, która posługuje się językiem angielskim na wysokim poziomie.

Certyfikat pomoże Ci również w nawiązywaniu nowych kontaktów i budowaniu relacji, co może Ci pomóc w dłuższej perspektywie. Jeśli jesteś w sytuacji, w której musisz poprawić swoje umiejętności posługiwania się językiem angielskim, ten certyfikat może okazać się bardzo pomocny. Dodatkowo, do egzaminu możesz podchodzić tak często, jak tylko zechcesz, co może być przydatne, jeśli Twoje umiejętności wymagają niewielkiej poprawy.