Dla kogo przeznaczone są szkolenia?

Dla kogo szkolenia z języka angielskiego?

Każdy może skorzystać ze szkolenia z języka angielskiego, niezależnie od wieku, zawodu czy poziomu znajomości języka angielskiego. Osoby uczące się języka angielskiego można jednak skategoryzować w oparciu o ich poziom zaawansowania i cel nauki. Na początek, istnieją cztery podstawowe umiejętności językowe, które muszą być rozwinięte, aby stać się biegłym w języku: czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie. Dorośli i młodzież, którzy dopiero poznają język angielski, mogą potrzebować pomocy w doskonaleniu umiejętności językowych, w których są najsłabsi.

Osoby dorosłe

Dorośli często mają zupełnie inne cele w nauce języka niż dzieci. Mogą to być rodzice, którzy chcą lepiej komunikować się ze swoimi dziećmi, lub profesjonaliści, którzy chcą poprawić swoją komunikację biznesową. Dorośli uczący się języka są również bardziej skłonni do przychodzenia na szkolenia językowe ze specjalnymi potrzebami lub wyzwaniami.

Umiejętności językowe zaczynają się obniżać u większości ludzi po 35 roku życia, a niektórzy dorośli mogą chcieć poprawić swój angielski z powodów medycznych lub psychologicznych. Dorośli uczący się języka często mają inne podejście do szkolenia językowego niż młodsi uczniowie. Są oni bardziej skłonni do tego, by oczekiwać przede wszystkim zindywidualizowanego nauczania, w tym zwrócenia uwagi na ich specjalne potrzeby.

Dorośli uczący się języka mogą mieć również inne cele związane z nauką języka angielskiego w szkole lub w pracy. Dorośli częściej biorą udział w zajęciach, które są bezpośrednio związane z ich pracą lub chęcią bycia bliżej swoich dzieci.

angielski dla kogo

Wykształcenie średnie

Uczniowie w szkole średniej mogą mieć zupełnie inny zestaw celów niż dorośli. Ich celem może być nauczenie się języka angielskiego na tyle dobrze, aby zdać egzamin Cambridge First Certificate in English lub podobny standaryzowany test biegłości. Dorośli uczący się języka angielskiego są raczej zainteresowani ogólnym doskonaleniem języka, nawet jeśli nie prowadzi to do uzyskania konkretnego certyfikatu lub uznania. Z kolei uczniowie szkół średnich lub przygotowujący się do egzaminów uniwersyteckich często mają konkretne cele związane z doskonaleniem języka.

Osoby ze wsi lub niewielkich miast

Osoby uczące się języka angielskiego, które pochodzą z obszarów wiejskich lub małych miast, często mają takie same cele jak dorośli uczący się języka, ale okoliczności ich życia często sprawiają, że ich potrzeby są inne. Osoby pochodzące z mniejszych społeczności mogą mieć mniejszy dostęp do rodzimych użytkowników języka angielskiego i mogą odnieść większe korzyści z posiadania korepetytora mówiącego w ich własnym języku. Osoby pochodzące z obszarów wiejskich mogą napotkać szczególne trudności w dostępie do szkoleń, ze względu na odległość lub ograniczony dostęp do transportu.